Aufsätze auf CD-Rom

Schirmer, Brita: Education and Integration of Children with autism in Berlin – the situation in public schools. In: Dykcik, Wladyslaw (Hrsg.): Metody wspomagajace, terapeutyczne i edukacyjne w pracy z osobami z autyzmem: teoria i praktyka, prawo i etyka. 10-11 grudnia 2000 roku.